Bevar Dit Arbejde (BDA)

Gratis jobfastholdelsesforløb for personer med høretab. Forløbet afholdes i Urlev 

Ifølge Socialforskningsinstituttet har personer med nedsat hørelse større risiko for arbejdsløshed og førtidspensionering end befolkningen som helhed.

Formålet med kursusforløbet Bevar Dit Arbejde (BDA) er derfor at få personer med hørenedsættelse til at fungere bedst muligt på jobbet for på den måde at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Forløbet skal sætte deltagerne i stand til at imødegå nye, hørerelaterede problemer hensigtsmæssigt.

BDA er finansieret af Castberggård Job- og Udviklingscenter. Det er derfor gratis at deltage i kurset, men transport og evt. kompensation for tabt arbejdsfortjeneste skal du selv sørge for. 

Vi tilbyder både Bevar Dit Arbejde på Castberggård i Urlev syd for Horsens. 

 • Forløbet arrangeret som 3x4 dages internatkursus i løbet af 9 måneder. 
  • I 2022/23 foregår det på følgende datoer:   

   -  Tirsdag den 13. - fredag den 16. september 2022

   -  Tirsdag den 10. - fredag den 13. januar 2023

   -  Onsdag den 24. - fredag den 26. maj 2023

Baggrund og formål
De fleste med dårlig hørelse klarer sig udmærket på arbejdsmarkedet, men mange, der har kommunikationskrævende arbejdsopgaver, eller som har meget dårlig hørelse, fungerer ikke godt.

Socialforskningsinstituttets analyse viser, at udbredelsen af symptomer på psykosociale problemer som dårlige nerver, dårligt humør og stærk træthed, er godt tre gange større blandt hørehæmmede end i befolkningen som helhed. 

Mange bliver mere end almindeligt trætte efter en arbejdsdag, hvor det kan være svært at høre hvad der bliver sagt - f.eks. ved møderkurser og i telefonen.
 
Baggrundsstøj er et problem mange steder, og misforståelser kan gøre at man af den grund bliver hægtet af. Mange har ikke fået taget ordentligt hånd om høretabet og dets følger, og ofte mangler kolleger og ledere viden om, hvordan man kan forbedre kommunikationen.

Det betyder, at man ofte står i en usikker situation i forhold til arbejdsmarkedet, hvis man har nedsat hørelse. Derfor har vi nu i over ti år afholdt kursusforløbene 'Bevar dit arbejde' (BDA).
 

Indhold:

 • Lyde, hørelse, høreapparat, forstå din hørekurve.
 • Tekniske hjælpemidler, akustik.
 • Stresshåndtering og høretaktik.
 • Lovgivning: Hvilke muligheder er der.
 • Arbejdsmarkedslovgivning og kompensationslovgivning specielt for personer med nedsat hørelse oplysning og vejledning. Hvem er hvem i høre-regi?


I forbindelse med forløbet udarbejder vi en handleplan og følger op på den. Der er god lejlighed til at udveksle erfaringer med de øvrige deltagere. Det er gratis at deltage i forløbet, som foregår over tid, fordi der skal være tid til at lave forandringer

Metode og målsætninger
Forløbet bygger på nøgleordene: Viden, erkendelse og handling.

Kurserne indeholder bl.a. et assertionskursus, undervisning i stresshåndtering og i hvordan man håndterer konsekvenserne af et høretab. Deltagerne får også information om høretekniske hjælpemidler, akustik og høreapparatets muligheder.

Kommunikation på arbejdspladsen, mødeteknik, behovet for efteruddannelse og forholdet til kolleger bliver også bearbejdet. Samtidig giver kurserne god mulighed for erfaringsudveksling med andre i samme situation. Kursernes undervisere er udvalgt blandt erfarne specialister på felterne.

På kurserne udarbejder deltagerne individuelle handleplaner, der bliver sat delmål op for, hvilke forandringer og tiltag, der kan medvirke til et bedre arbejdsliv. Der bliver fulgt op på handleplanerne.

Efter kurserne har deltagerne lejlighed til at deltage i opfølgningskurser 'Faglige dage', der har til formål at fortsætte deltageres udvikling og ajourføre viden.

I den interne evaluering bedømmer deltagerne efter deltagelse på 'BDA', at de har fået redskaber til at håndtere handicappet, at de har fået en indsigt i egen situation, der gør at de kan deltage mere ligeværdigt og med større selvtillid på arbejdet end før.

Mange får i perioden ændringer i høreapparatbehandlingen eller høretekniske hjælpemidler, der gør, at de fungerer bedre i forhold til opmærksomhed, kommunikation og daglig omgang med kolleger. Nogle får andre arbejdsopgaver, starter på en anden uddannelse eller videreuddannelse. BDA har vist sig at være en god metode til at forebygge udstødelse fra arbejdsmarkedet.