Tilbage

Farvel til Kis, goddag til Joakim

Den 6. april 2018 går Kis Brandt Petersen på efterløn efter mere end seks år i Castberggård Job- og Udviklingscenter i Urlev. Hendes efterfølger bliver Joakim Fruerlund, som tiltrådte sin nye stilling den 1. marts. Men hvilke tanker gør de to hørekonsulenter sig om jobbet og Castberggård Job- og Udviklingscenters rolle i høreverdenen? Vi gav ordet til den ’nye’ og den ’gamle’ og tændte for båndoptageren.

 

Kis: Der er jo en del ligheder mellem os. Vi er begge to fagligt uddannede og har erfaringen fra kommunikationscentre, som er utroligt vigtig, når man arbejder her. 


Joakim: Ja, det er jo lige nøjagtigt det, der er ligheden mellem os. En ting er at komme fra kommunikationscentrene, en anden ting er at kende det miljø, der ligger omkring kommunikationscentrene: Myndighedspersoner, jobcentre, andre kommunikationscentre og private organisationer som fx Castberggård, Høreforeningen og CFD. Plus det tværfaglige, man også skal kunne agere i. 

Kis: Ja, og baggrunden i et kommunikationscenter betyder også, at vi begge har en vis ydmyghed med os i forhold til, hvad der kan lade sig gøre uden for Castberggård Job- og Udviklingscenter. Vi har også det til fælles, at vi begge har siddet i DTHS, som er et netværk inden for kommunikationscentrene, hvor Castberggård er repræsenteret både indenfor tinnitus, CI, høretekniske hjælpemidler, job og uddannelse. Der har vi mulighed for at mødes tværfagligt på landsplan og følge med i, hvad der sker rent fagligt indenfor de her områder.


Joakim: Det er også de netværk, der gør, at Castberggård bliver repræsenteret i kommunikationscentermiljøet, som er en vigtig samarbejdspartner, for det er blandt andet dem, der møder borgerne i første omgang og henviser dem til os. Jeg har også selv henvist nogle stykker til Castberggård Job- og Udviklingscenter, da jeg sad på kommunikationscenteret i Vejle. Og jeg kunne se, at dem, der har været på forløb herude virkelig har nydt godt af det og udviklet sig meget.


Kis: Ja, og fordelen her på Castberggård Job- og Udviklingscenter er jo, at vi har bedre tid til deltagerne og derfor kan skabe netværk sammen med dem. Derudover er Castberggård et spændende sted med højt til loftet, hvilket skaber mulighederne for at tænke og starte nye og anderledes projekter.


Joakim: Det er Castberggårds helt store force, at vi kan arbejde mere intensivt og længerevarende med borgerne, og det gør, at de får mulighed for at reflektere over deres tilstand.


Kis: Men Castberggård må jo heller ikke blive en isoleret ø, for vores samarbejde med jobcentre, kommunikationscentre, audiologiske afdelinger og Høreforeningen er yderst vigtigt. Vi skal hele tiden sørge for at pleje vores netværk.


Joakim: Ja, det er så vigtigt at bygge broer og ikke mindst vedligeholde dem. Hvis Castberggård Job- og Udviklingscenter fortsat skal udvikle sig og være tidssvarende, så er det sådan noget, man skal være opmærksom på. For ellers rykker verden udenfor.


Kis: Vi er meget enige, men der er selvfølgelig også forskelle på os. Jeg kan for eksempel ikke lave en første etage på et hus...


Joakim: ...Og vinterbadning er slet ikke mig. Jeg foretrækker det varme vand inde i svømmehallen. Altså det helt varme. Men hvis vi skal se på det rent faglige, så er der da også forskelle på os. Jeg har nok lidt mere flair for det tekniske, mens Kis qua sin baggrund og erfaring har mere pædagogisk tæft.


Kis: Fuldstændig rigtigt. I hvert fald i forhold til det tekniske. Jeg har en anden uddannelsesbaggrund med først en pædagogisk grunduddannelse, derefter teknisk, audiologisk, tegnsprogsuddannelse og Danmarks Lærerhøjskole. Derefter har jeg selv planlagt kurser og undervist. Så jeg har hele tiden haft det praktiske og det teoretiske kørende i parallelle spor. Der har du i stedet en meget grundig teoretisk uddannelse bag dig. 


Joakim: Ja, jeg har jo de fem år fra Syddansk Universitet med audiologi, hvor det er meget intensivt. Så var det først bagefter, at jeg kom ud og fik det rent praktiske. Så der går man lidt mere bogligt og videnskabeligt til værks i starten og får bygget viden op. Jeg har så brugt de seneste tre år på at få praktisk viden og erfaring i Kommunikationscenteret i Vejle. Så der er vi lidt forskellige i det, og der tror jeg ikke, jeg støder nogen ved at sige, at du er fra den gamle skole, og jeg er fra den nye.

 

Her slukkede vi båndoptageren. Men fredag den 6. april fra kl. 14-16 er der mulighed for at hilse på både den nye og den gamle hørekonsulent, når Castberggård Job- og Udviklingscenter inviterer til afskedsreception for Kis Brandt Petersen. Læs mere og tilmeld dig her.


Drop image here or click to upload