Tilbage

Castberggård arbejder videre med projekt for studerende med høretab

Siden foråret 2019 har Castberggård Job- og Udviklingscenter stået i spidsen for et EU-støttet projekt for unge studerende med høretab i Region Midt. Nu nærmer projektets slutdato sig, men erfaringerne med de unge og deres udfordringer på ungdomsuddannelserne har gjort det tydeligt, at der er tale om en målgruppe, som Castberggård ønsker at arbejde videre med. 

 

18 unge har indtil videre været en del af projekt Verdensmester i høretab, som har til formål at sikre, at flest mulige unge gennemfører deres ungdomsuddannelse. 10 af deltagerne har allerede fået enten studenterhue på hovedet eller svendebrev i hånden, og succesraten er 100 procent, fortæller projektleder Merete Birk Nielsen.

 

- Det er selvfølgelig i høj grad de unges egen fortjeneste, at de har klaret sig igennem deres uddannelser, men vi har hjulpet dem på vej og gjort det nemmere at nå i mål. I løbet af projektet har vi blandt andet arbejdet med erkendelse og accept af ens situation. Det har medført, at de unge nu i højere grad kan mestre, handle og udføre. Vi har skubbet til dem på den gode måde, så de har fået mod på at sige: ’Jeg har brug for høreteknik’ og ’du bliver nødt til at bruge mikrofonen, når du underviser.’

 

Ønske om at brede projektet yderligere ud

Efter planen stopper det EU- støttede projekt under sekretariatet Alle Unge Med iMidt til sommer. Men der er mulighed for en forlængelse. På Castberggård Job- og Udviklingscenter har man dog allerede besluttet sig for at afsøge nye muligheder for at videreføre, de erfaringer, der er gjort, forklarer lederen af Castberggård Job- og Udviklingscenter, Holger Jensen. 

 

- Når vi står med et projekt, der har været - og stadig er - så succesfuldt, er der al mulig grund til at tage de gode erfaringer med videre og fortsætte arbejdet på den ene eller anden måde. Vi har fået god feedback fra de unge, der har været med i projektet, og kan se, at der er et grundlag for at brede projektet yderligere ud, siger Holger Jensen.

For projektleder Merete Birk Nielsen giver det også rigtig god mening at fortsætte arbejdet – og hun er ikke i tvivl om, at der er interesse for projektet.

 

- Jeg har fået en del henvendelser fra både unge og fagfolk som står udenfor projektet og ønsker at være med. Det har bare ikke været muligt, fordi det enten har drejet sig om unge bosat udenfor Region Midt eller unge, der er i gang med en videregående uddannelse. Derfor vil vi gerne folde projektet ud og forankre nogle af de ting, som, vi ved, virker, siger Merete Birk Nielsen.

 

Et supplement til det eksisterende system
Noget af det, der ifølge projektlederen virker, er netværksdelen, hvor de unge får mulighed for at udveksle erfaringer, frustrationer og gode råd i et trygt forum. Også hotlines, hvor de unge hurtigt kan få svar på deres spørgsmål, og webinarer, hvor vejledere og undervisere får viden om de studerende med høretab har vist sig at være populære i en tid med ekstra udfordringer i form af blandt andet mundbind og fjernundervisning. 

 

Og det er vigtigt for projektleder Merete Birk Nielsen at fortsættelsen af projektet for studerende med høretab har fokus på det, de unge ikke får gennem de eksisterende tilbud.

 

- Vi ønsker at være et supplement. Derfor skal vi koncentrere os om det, vi kan: Netværk, flyers, hotlines og informationsmateriale tilpasset de akutelle udfordringer.

 

 

Læs mere om det nuværende EU-støttede projekt under Alle Unge Med iMidt her

 

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du kontakte nedenstående:

 

Projektleder Merete Birk Nielsen

Mail: mb@cbg.dk

Mobil/SMS/FaceTime: +45 5136 9958 (Aftal tlf.-tid på)

 

Job- og Udviklingscenterchef Holger Jensen

Mail: hj@cbg.dk

Mobil: 2858 2087

 


Drop image here or click to upload