Et lærerliv med tinnitus kræver kreativitet

Sprogundervisning, støjfyldte klasser og tinnitus harmonerer meget dårligt. Derfor er gymnasielærer Benthe Møller nødt til at være kreativ og tænke strategisk for at få sit arbejdsliv til at fungere. En af brikkerne i det puslespil er deltagelse på Castberggårds kursus Bevar Dit Arbejde (BDA).

Et brummende tandlægebor. Det er den lyd, Benthe Møller har haft boende i hovedet, siden hun for to år siden blev ramt af stressudløst tinnitus.

- Da jeg havde stress, lagde jeg mærke til, at lyden kom og gik - og til sidst var den der bare hele tiden. Jeg forestiller mig, at jeg har en papegøje siddende på skulderen, som sidder og skræpper op. Nogle gange er den så venlig at holde sin bøtte, fordi jeg er ude at gå eller har stukket næsten i en bog og lukker alt andet ude. Andre gange – særligt hvis jeg er presset - giver den sig til at skræppe voldsomt højt, forklarer Benthe Møller.

Benthe Møller har ikke noget høretab. Alligevel har hun svært ved at høre eleverne på bagerste række.

- Min hørelse er normal, men min tinnitus påvirker min lydopfattelse. Samtidig er der en masse baggrundsstøj, fordi der sidder 30 elever med hver deres computer og kontorstol i en betonkasse af en bygning, så al lyd bliver kastet tilbage i hovedet på mig. Det generer mig voldsomt i min undervisning.

Benthe Møller benytter sig tit af mundaflæsning, når det kniber med at høre, hvad eleverne siger. Men det duer ikke, når man underviser i sprog, forklarer hun.

- Det er et stort problem, at jeg som sproglærer ikke kan høre, hvad mine elever siger. Udtalelse kan man jo ikke mundaflæse sig til.

Kreativitet og strategier
Men hvad gør man så, når elevernes stemmer drukner i lyden af tandlægebor og baggrundsstøj? Man er nødt til at tænke kreativt, og for Benthe Møller har det blandt andet betydet mindre klasseundervisning og mere gruppearbejde.

- Jeg har altid brugt gruppearbejde, men nu er jeg meget bevidst om, at jeg gør det for at kompensere. Når eleverne sidder 4-5 stykker sammen kan jeg sagtens høre, hvad de siger, for så er der kun de få stemmer, jeg skal fokusere på. I forbindelse med fremlæggelser, tager jeg dem også gerne ind gruppevis, mens resten af klassen laver noget andet.

På trods af strategierne kan det godt mærkes, når Benthe Møller er på mange timer i træk. Derfor har hun bedt skolens skemalægger om at få lagt mellemtimer ind i sit skema. Det betyder, at hun ofte har morgentimer efterfulgt af en længere pause midt på dagen og så igen timer om eftermiddagen.

- Hvis jeg skulle undervise fra 8-16 uden pauser, ville det kræve to timers søvn, når jeg kommer hjem. Ellers er jeg helt væk. Men pauserne hjælper på det, så jeg faktisk har et liv efter arbejde.

Og for Benthe er korte og længere pauser i løbet af dagen ikke lig med kaffedrikning og kollegial snak på lærerværelset.  

- Jeg holder aldrig pause med alle de andre. Det magter jeg simpelthen ikke, så jeg trækker mig tilbage til mit eget skrivebord i et lokale, hvor jeg ofte kan være alene i pauserne. Så får jeg auditiv ro. For de ressourcer jeg har til at høre, skal jeg bruge på eleverne. Til gengæld er der så af og til nogle af mine kolleger, der kommer ind til mig, og så er vi måske 2-3-4 stykker, som så kan have en dialog kørende.

Ikke alene
Da Benthe Møller fandt ud af, at hendes tinnitus ikke forsvandt af sig selv, begyndte hun at researche. Hun faldt tilfældigt over Castberggård Job- og Udviklingscenter og tog kontakt til en af stedets hørekonsulenter. 

- Siden har jeg løbende været i dialog med Castberggård, og i august fik jeg så en mail fra hørekonsulent Joakim Fruerlund. Han spurgte om, jeg var interesseret i at komme med på kurset Bevar Dit Arbejde. Det var jeg – og min rektor sagde heldigvis ja.

Bevar Dit Arbejde består af tre kursusgange á 3-4 dage fordelt over ni måneder. Første gang var i september 2018, hvor Benthe Møller for første gang mødte de 12 andre deltagere. Og selv om hun i sit arbejdsliv kan føle sig meget presset af tinnitussen, opdagede hun alligevel, at hun var mindre hårdt ramt end mange andre på holdet.

- Jeg bruger ikke høreapparater og sover fint om natten i modsætning til mange af de andre. Samtidig tror jeg også, at jeg er mere afklaret med min lidelse.

Særligt emner som ørets anatomi, adfærdsprofiler og akustik har fanget Benthe Møllers interesse på kurset. Men den største åbenbaring har været at finde ud af, at hun ikke er alene med sin lidelse.  

- Jeg er langt fra den eneste, der har tinnitus. Vi er ca. 600.000 i Danmark, så det er mere udbredt end diabetes.

 

Læs mere om Bevar Dit Arbejde her.