Faglige Dage 

Siden 2004 har Castberggård Job- og Udviklingscenter afholdt weekendkurset Faglige Dage for erhvervsaktive med høretab, tinnitus, lydfølsomhed eller andre hørelidelser.

Arrangementet kom op at stå efter opfordring fra tidligere deltagere på jobfastholdelseskurset 'Bevar Dit Arbejde'(BDA), som ønskede at fortsætte den gode udvikling. 

Mange deltagere beskriver Faglige Dage som et frirum eller et frikvarter, hvor man kan tale med andre i samme situation, få nye idéer og mod på (arbejds)-livet. 

Hvert år planlægges weekenden i samarbejde mellem tidligere deltagere og to medarbejdere fra Castberggård Job- og Udviklingscenter. Hvert år har sit eget tema.

Vi har tidligere været omkring temaerne 'robusthed', 'relationer' og 'forandringer'. 

Faglige Dage 2022 finder sted i weekenden 2.-4. september. Se programmet her.