Individuelt jobforløb

Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbyder individuelt tilrettelagte forløb for personer med høretab, der står uden arbejde.

Målgruppe
Castberggård Job- og Udviklingscenters individuelle forløb er relevante for alle personer med høretab og andre hørerelaterede lidelser f.eks. tinnitus - både på og udenfor arbejdsmarkedet. 

Opstart
Løbende optag ud fra den enkeltes behov. Forløbet varer som udgangspunkt 6 uger. Hvert forløb er særligt tilrettelagt og aftalt med den enkelte borger og jobcenter.

Indhold
Borgeren får afklaring omkring sin hørenedsættelse og dets konsekvenser og af sine egne ressourcer/kompetencer. Der arbejdes med mestringsstrategier og stresshåndtering og samtidig får borgeren kendskab til den kompenserende lovgivning. Der arbejdes hen imod at borgeren skal udplaceres i praktikker eller løntilskud. 

Mål
At borgeren bliver afklaret med hørenedsættelsen og får øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Pris
Efter aftale