Individuelt jobforløb

Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbyder individuelt tilrettelagte forløb for personer med høretab, der står uden arbejde.

Målgruppe
Castberggård Job- og Udviklingscenters individuelle forløb er relevante for alle personer med høretab og andre hørerelaterede lidelser f.eks. tinnitus - både på og udenfor arbejdsmarkedet. 

Opstart
Løbende optag ud fra den enkeltes behov. Hvert forløb er særligt tilrettelagt og aftalt med den enkelte borger og jobcenter.

Indhold
Borgeren får afklaring omkring sin hørenedsættelse og dets konsekvenser og af sine egne ressourcer/kompetencer. Der arbejdes med mestringsstrategier og stresshåndtering og samtidig får borgeren kendskab til den kompenserende lovgivning. Der arbejdes hen imod at borgeren skal udplaceres i praktikker eller løntilskud. 

Mål
At borgeren bliver afklaret med hørenedsættelsen og får øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Pris
Efter aftale