Viden om tegnsprogstalende borgere 

Hvad betyder det for tilknytningen til arbejdsmarkedet, at man bruger tegnsprog? 

Over halvdelen af alle erhvervsaktive døve i Danmark er uden beskæftigelse. Forklaringen skal findes både hos gruppen af ledige døve og det arbejdsmarked, de gerne vil være en del af.

Det mest synlige problem er kommunikationsbarrieren, når den døve taler tegnsprog og resten af arbejdspladsen kommunikerer verbalt. Derudover har døve generelt et lavere uddannelsesniveau, mange har et begrænset netværk og en tendens til at isolere sig på arbejdspladsen - netop på grund af kommunikationsbarrieren.

Samtidig ved vi, at det hørende flertal på arbejdsmarkedet er usikre på døves kompetencer. I en undersøgelse fra Ankestyrelsen svarer 60 procent, at en døv ikke ville kunne varetage deres job, selv om han eller hun havde samme uddannelsesniveau og erfaring som dem selv. I samme undersøgelse siger 66 procent af de adspurgte, at det er mindre sandsynligt, at de ville kalde en døv jobansøger til samtale. 

Hvad gør vi?
Castberggård Job- og Udviklingscenter er det eneste jobcenter i Danmark, der arbejder målrettet med døve. Hos os får døve den specifikke viden, de på grund af deres kommunikationshandicap kan have brug for, for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet - og de får den på deres modersmål, dansk tegnsprog.

Det er altid gratis at kontakte Castberggård Job- og Udviklingscenter for at få information, vejledning eller generel viden om gruppen af døve. 

Læs mere om vores tilbud til døve her

Hvordan kommunikerer man med en døv?
Når man møder en døv, er der en tendens til, at der fokuseres på de begrænsninger, det giver i forhold til kommunikationen med vedkommende, frem for at fokusere på alternative kommunikationsmuligheder. Det er helt menneskeligt. Det er også menneskeligt at blive usikker: ”hvordan gør jeg så lige…?” når man møder en døv person. Der er rent faktisk mange alternativer. Man kan fx

·       Skrive sammen med papir og pen
·       Skrive sammen med en smartphone
·       Bruge mobilens diktafonfunktion
·       Bruge naturlige tegn, pege og bruge mimik
·       Downloade tegn-apps på telefonen

Herudover er der nogle døve personer som kan:

·  Mundaflæse
·  Sige korte sætninger
·  Høre og forstå korte sætninger ved hjælp af høreapparat

Er døve stumme? NEJ – mange døve har svært ved at bruge deres stemme rigtigt, da det ikke er muligt at høre sig selv og dermed kontrollere om man udtaler ordene korrekt. Det er således et valg man træffer, at man bruger dansk tegnsprog som sprog frem for talt dansk. Mange døve udtrykker sig bedst på tegnsprog og forstår bedst tegnsprog.