Viden om personer med høretab

Hvad betyder det for tilknytningen til arbejdsmarkedet, at man har et høretab?

Hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har store problemer med hørelsen. Uden den tilstrækkelige viden og behandling kan nedsat hørelse resultere i stressrelateret sygefravær, forringet relation til ledelsen, koncentrationsbesvær, mobning og isolation samt problemer ved forandringer. 

Ikke alle, der har en hørenedsættelse har fået taget ordentlig hånd om høretabet og dets følger, og ofte mangler kolleger og ledere viden om, hvordan kommunikationen kan forbedres. Det betyder, at man ofte kan stå i en usikker situation i forhold til arbejdsmarkedet, hvis man har nedsat hørelse. 

Udover høretab, findes der også en del andre hørerelaterede lidelser som fx tinnitus, lydfølsomhed og meniéres. Disse lidelser kan give en del af de samme udfordringer på arbejdsmarkedet som personer med høretab oplever. Derfor har vi også tilbud til disse målgrupper. 

Hvad gør vi?
Castberggård Job- og Udviklingscenter har særlige kompetencer inden for hørepædagogik, høreteknik, undervisning og socialfagligt arbejde. Her er et højt hørefagligt niveau og et indgående kendskab til de vilkår og udfordringer personer med hørenedsættelse kan møde på arbejdsmarkedet. 

Det er altid gratis at kontakte os for at få mere information, vejledning eller generel viden om høretab. Vi er et landsdækkende tilbud, så uanset, hvor i landet du ringer fra, står vi på spring for at hjælpe. 

Læs mere om vores tilbud til personer med høretab her

Hvordan kommunikerer man med en person med høretab?
Hvis man har en en-til-en samtale med en person med høretab vil samtalen ofte glide fint og I vil begge forstå alt, hvad der bliver sagt. Er der flere personer til stede, for eksempel til et møde, vil personen med høretab bruge rigtig mange kræfter på at lytte og sandsynligvis gå glip af flere oplysninger, der bliver nævnt. Dette kan i mange tilfælde afhjælpes ved en god møde- struktur, hvor der er en dagsorden og talerække, således at der kun er en, der taler ad gangen.

Når man møder en person med et høretab er der flere ting, der kan gøre kommunikationen lettere. Det er vigtigt at tale tydeligt og i et roligt tempo og samtidig er det en rigtig god ide at stå foran den person man taler med.