Jobafklaringsforløb

For personer med høretab, tinnitus, menière og lydfølsomhed

 

Forløbets formål
I dette forløb har vi fokus på, at personer med høretab, som efter eller i et sygeforløb - oftest med arbejdsophør - får en ny mulighed for genindtræden på arbejdsmarkedet. Konkret arbejdes der for, at hver deltager bliver klar til at kunne deltage i en praktik, hvor formålet fx kan være at afdække arbejdsevnen eller opøve nye kompetencer. Forløbet vil desuden give borgerens sagsbehandler materiale til videre sagsbehandling.  

Om målgruppen
Personer med høretab eller andre hørerelaterede lidelser som fx tinnitus, lydfølsomhed og menières sygdom. Personer, der, som en mulig følge af høretabet, lider af angst, depression, stress og udbrændthed, er også en del af målgruppen. Målgruppens primære forsørgelsesydelse er sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse på jobafklaringsforløb.

Dele af forløbet koordineres i samarbejde med deltagerens jobcenter, så der - på både kort og lang sigt - opnås det bedst mulige resultat for både deltager og jobcenter.