Jobafklaringsforløb for døve

Sted: Urlev og Rødovre

Tidsramme: Løbende optag ud fra den enkeltes behov. 

Indhold: Et afklaringsforløb tilrettelægges individuelt med hensyntagen til kommunens behov. Et afklaringsforløb kan indeholde afdækning af personlige, sociale og faglige kompetender samt afdækning af f.eks. hørekurve, Usher og arbejdsevne.

Metode: Udredningen kan foregå gennem praktik, test, undersøgelser hos specialister, observationer, gennemgang og sammenskrivning af historik, skoleudtalelser, samtaler, coaching mv. 

Castberggårds kompetencer: Personalet har relevante uddannelser indenfor undervisning, socialfagligt arbejde og tolkning. Her er et højt tegnsprogsniveau og et solidt kendskab til døves præmisser. Vi benytter os også af eksterne undervisere.