Har du et arbejde? 

Selvom man er i arbejde kan man godt få brug for råd og vejledning og det kan du helt uforpligtende få hos os. Se i kolonnen til højre, hvem du kan kontakte. 

Derudover arrangerer Job- og Udviklingscenteret forskellige kurser i jobfastholdelsesregi, som alle spænder meget bredt og således rammer en bred målgruppe.

Langt de fleste kurser arrangeres i samarbejde med arbejdspladser, institutioner, Danske Døves Landsforbund, Danske Døves Ungdomsforbund og andre brugerorganisationer og efter henvendelse fra enkeltpersoner. Nøgleordet for os er således samarbejde med de forskellige interessenter.

Det underliggende formål med alle kurserne er at blive bedre klædt på til arbejdslivet og få værktøjer som kan bruges derhjemme i det daglige arbejde. Alle kurser er naturligvis målrettet døve og alle oplæg har enten dansk tegnsprog som hovedsprog eller der vil blive tolket til dansk tegnsprog. Hørende kolleger eller hørende samarbejdspartnere er meget velkomne, men skal være klar over at kurserne bliver arrangeret ud fra døves præmisser.

OBS! Hvis du, din arbejdsplads eller din organisation har idéer til nye kurser, så kontakt os endelig på jobcenter@cbg.dk. Sammen kan vi undersøge mulighederne for finansiering, målgruppe og gennemførelse.