Jobforløb på tegnsprog

– holdundervisning, individuelle og virksomhedspraktik 

Formål
Det overordnede formål med forløbet er at bringe deltageren tættere på arbejdsmarkedet. Det konkrete formål aftales med deltagerens jobcenter og kan fx være afklaring af borgerens arbejdsevne, arbejdstid, skånehensyn eller klargøring til rehabiliteringsteam.

Om målgruppen
Ledige tegnsprogstalende døve, der er klar til at komme i virksomhedspraktik. 

Om forløbet
Jobforløbet består af to ugers holdundervisning kombineret med individuelle samtaler samt praktikperiode afhængig af borgerens ydelsesstatus. Der arbejdes ud fra nøgleordene, viden og mestring. 

Undervisningen
Undervisningen omhandler blandt andet adfærdsprofil, kompensationsmuligheder, kommunikationsstrategier, arbejde med CV og jobsøgningsstrategi samt kompetenceafklaring og konkrete beskæftigelsesmål. 

Praktikken
I virksomhedspraktikken har vi fokus på at skabe et godt match mellem praktikant og virksomhed. Castberggårds rolle under praktikken er at hjælpe borger og virksomhed til lettere kommunikation, hjælpe med at formidle de konkrete behov praktikanten måtte have samt sikre, at virksomhed og praktikanten på længere sigt selv kan varetage de udfordringer, der kan opstå. 

Indsatsmodeller
Samarbejdet om at finde en virksomhedspraktik kan foregå på to måder: Det lokale jobcenter kan gøre brug af egne virksomhedskontakter og selv finde praktikpladsen eller Castberggård kan stå for hele udplaceringen. Det er vores erfaring, at et tæt samarbejde mellem alle parter er med til at gøre processen omkring udplacering og rekruttering lettere for både virksomheden og jobcentret.