Klædt på til fremtiden

Efter en færdiggjort HF var 32-årige Lisa Kirkeskov fra Hillerød usikker på, hvad hun så skulle i gang med. Sammen med sin kommune valgte hun Castberggård og deres ’Døv I Arbejde’ (DIA) forløb, hvilket hun ikke har fortrudt.

Lisa havde efter sin HF gjort sig nogle tanker om, hvad det var hun gerne ville, men hun havde brug for hjælp til en afklaring af sine kompetencer. ”Jeg havde overvejet, om jeg skulle læse til social- og sundhedsassistent, men jeg var ikke helt sikker. Min kommune anbefalede, at jeg kunne komme på DIA forløbet og få noget hjælp og sparring. Det lød som en god ide,” fortæller hun.

’Døv I Arbejde’ er Castberggårds udviklingsforløb til døve, hvor målet er et arbejde eller start på uddannelse. For Lisa har forløbet indtil videre, holdet stopper d. 18. dec, været en succes, og hun føler sig afklaret omkring sit valg af videreuddannelse.

Hun er blevet bekræftet i, at det er social- og sundhedsassistent, hun gerne vil læse til, fortæller hun: ”Efter jeg bl.a. har lavet forskellige tests her på DIA, er jeg blevet mere bevidst om mig selv. Nu ved jeg, hvor jeg står henne i forhold til mig selv, og at det er social- og sundhedsassistent, der er den rigtige vej for mig.”

Ansøgningen til optagelse på uddannelsen er sendt af sted og nu er der kun at vente på svar. Lisa fortæller, at kommer hun ikke ind til januar, så vil hun søge igen til foråret, for hun er helt sikker på, at det er det, hun gerne vil.    

Tests og adfærdsprofil giver afklaring
En af de ting, der har gjort hende mere bevidst om, at netop social- og sundhedsuddannelsen er det rigtige for hende, er den adfærdsprofil, hun har fået lavet og som alle, sammen med andre tests, får på forløbet. ”Adfærdsprofilen handlede meget om min personlighed og hvad det er jeg passer ind i,” fortæller Lisa og fortsætter: ”Resultatet omkring det med at være omsorgsfuld, det er det, jeg føler er det rigtige. Det med at have omsorg for og pleje andre folk, i det hele taget at have med andre mennesker at gøre. Det sagde testen var lige mig. Jeg har ikke tænkt så meget over, at det var sådan, men resultaterne fra testen har gjort mig mere bevidst om det.”

På DIA holdet på Frederiksberg har der på efterårsholdet været et godt sammenhold. Lisa fortæller, at holdet har været meget lyttende og de har kunnet udveksle erfaringer. Der er den del fra holdet, der har de samme interesser og de har kunnet tale sammen om mange ting. ”Jeg synes, at jeg har fået nogle trygge rammer her på DIA, kemien er god mellem alle, jeg har fået nye venskaber og jeg er blevet mere bevidst om, hvem jeg er og hvad jeg gerne vil. Jeg synes, at jeg er blevet klædt på og er mere klar til fremtiden,” siger Lisa.  

Præmissen er tegnsprog
Et andet aspekt af forløbet som Lisa sætter stor pris på er det tegnsprogsmiljø, der er på holdet. ”Noget af det bedste, der har været er, at der har været tegnsprog på døves præmisser. F.eks. i de tests vi har lavet, at vi har fået resultaterne forklaret på tegnsprog, det synes jeg har været fedt. Før, hvis jeg har lavet en test, så har resultatet været på tekst, og tekst kan jeg godt forstå, men det er bare ikke det samme som hvis man får feedback på tegnsprog. Så bliver det hele forklaret og man får fuld udbytte af det,” fortæller Lisa.  

Kristine Henriksen, afdelingsleder på Castberggård Frederiksberg og ansvarlig for DIA forløbene, er glad for at høre Lisas oplevelse af tegnsprogsmiljøet. ”Det har været rigtig vigtigt for os, at lave nogle rammer omkring det, DIA holdet oplever. Det er på deres præmisser og der er denne her frie kommunikation. Det er en vigtig ting ved at være herinde, at enten så kan underviserne tegnsprog eller vi har sikret, at der er en tolk, og at underviserne så kender lidt til de døve. Det at man har snakket om, hvad det handler om og hvad rammerne er betyder rigtig meget,” fortæller hun. 

For Lisa har forløbet været et stort skridt i at finde den retning, hun skal gå. At hun er blevet klogere på sin personlighed og evner og  at hun kan være med til at tale med de andre om deres fremtid har været spændende, fortæller hun: ”For mig har DIA været et skridt i den rigtige retning. Jeg kan se og mærke, at det har været rigtig godt for mig.”