Mentorforløb for døve

Sted: Urlev og Rødovre

Tidsramme: Løbende optag ud fra den enkeltes behov.

Indhold: Mentorens opgave er at støtte og vejlede borgeren i forhold til arbejde, uddannelse, sociale forhold samt kombinationer af disse. Herunder at få skabt rammer og hjælp til lektielæsning, støtte i hjemmet, på arbejdspladsen og/eller under uddannelse. Kommunen får altid en handleplan, og der afholdes opfølgningssamtaler samt afslutningsmøde. 

Metode: Vi støtter vores deltagere i deres personlige og faglige udvikling. Forløbet bliver tilrettelagt ud fra individuel vurdering og i samarbejde med mentee og kommune med hensyntagen til de udfordringer og formål, der på forhånd aftales mellem alle involverede parter. 

Castberggårds kompetencer: Alle vores mentorer er enten professionelle tegnsprogsbrugere eller tegnsprogskyndige og har derfor stor viden omkring døves kultur og udfordringer. Vi har erfaring med, at en målrettet mentorordning lige netop kan være det, der fører til at en døv eller hørehæmmet beholder jobbet, at den unge får gennemført uddannelsen og ikke hopper ud, at et sygdomsforløb fører til hel eller delvis raskmeldelse mv.

Kontakt vores jobkonsulenter til højre for denne tekst for priser og yderligere information.