Mentorordning

 

Opstart
Efter aftale.

Indhold
Vi tilbyder mentorordning for personer med hørenedsættelse i forbindelse med fastholdelse på arbejdsmarkedet, beskæftigelsesrettede tilbud, uddannelsesforløb, sociale forhold mm. Vi har erfaring med, at en målrettet mentorordning kan være det, der fører til, at en person med høretab beholder jobbet, får gennemført uddannelsen eller bliver helt eller delvist raskmeldt. Vore mentorforløb tilrettelægges individuelt med hensyntagen til de udfordringer og formål, der aftales på forhånd mellem alle involverede parter.

Mål
At støtte den ledige/sygemeldte i opstartsfasen på en arbejdsplads, i fastholdelse af arbejde eller uddannelse.