Råd og gratis vejledning

Vi giver råd og vejleder borgere, der har spørgsmål omkring hørelse og arbejdsmarkedet. Alle henvendelser besvares så hurtigt som muligt. Har du en hørenedsættelse, vil vi meget gerne se en kopi af seneste hørekurve. 

Rådgivning
Vi giver individuel rådgivning om problematikker, der angår hørelse og arbejde, forholdene på arbejdspladsen, arbejdsskift og opgaver og andre hørerelaterede problemer, man må have.

Oplysning 
Vi kommer gerne ud på arbejdspladsen og fortæller om, hvordan man der bedst kan afhjælpe problemer. 

Vi tager gerne med til møder på jobcentret for at forklare, hvordan et høretab kan påvirke arbejdslivet, og hvilke dele af lovgivningen, der kan være en fordel for dig og din arbejdssituation. 

Arbejdssituation
Er du sygemeldt i længere tid, vil vi gerne være med til at se på muligheder for at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Vi deltager også gerne i ”muligheds-samtaler” eller opfølgningssamtaler på jobcentret. 

Er du uden arbejde, vil vi tale med dig om mulighederne for at komme ind på arbejdsmarkedet igen og om, hvordan du bedst gør det. Hvad skriver man i et CV, hvad siger man om et høretab osv. 

Er du i arbejde kan vi komme med råd og vejledning til at fungere bedst muligt på jobbet for på den måde at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Læs eventuelt mere om vores fastholdelsesforløb Bevar dit arbejde her. 

Vi samarbejder med mange relevante instanser: kommunikationscentre, hjælpemiddelcentre, fabrikanter af høreapparater og høretekniske hjælpemidler, akustikere, jobcentre, nøglepersoner og specialkonsulenter.