Ressourceforløb

Opstart
Efter aftale.

Indhold
Undervisning, vejledning og støtte til borgeren kombineret med støtte til virksomheden i forhold til vejledning om personer med hørenedsættelse, tolkemuligheder,  mentorstøtte og målrettet opfølgning.

Mål
At forløbet kan udvikle arbejdsevnen og på sigt kan hjælpe deltageren i arbejde eller i gang med uddannelse. 

Pris
Efter aftale.