Er du jobsøgende? 

Kontakt os og få viden om, hvordan vi kan hjælpe dig

Er du jobsøgende er der flere forskellige måder Castberggård Job- og Udviklingscenter kan hjælpe dig. Du kan læse om det her på siden, men endnu bedre, så tag kontakt til en af vores jobkonsulenter og sammen kan I finde ud af, hvad du har brug for. 

Læs mere om: Jobforløb på tegnsprog
- Dette forløb er for dig, der er klar til at komme ud i virksomhedspraktik

Læs mere om: Jobcafé i Rødovre
Et ugentligt tilbud til dig, der er ledig og ønsker sparring om dine jobmuligheder på tegnsprog. 

Læs mere om: Vejledningsforløb
- Dette forløb er for dig, der enten er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge og sygedagpenge eller på ledighedsydelse.

 Læs mere om: Jobafklaringsforløb
- Dette forløb er for dig, der der har brug for et individuelt forløb med hensyntagen til kommunens behov.

Læs mere om: Mentorforløb
- Dette forløb er for dig, der har brug for mere støtte i din hverdag

Læs mere om: Ressourceforløb
- Dette forløb er for dig, der er på ressourceforløbsydelse.I rubrikken til højre på siden kan du se, hvem du kan kontakte for at få flere informationer.