Studiestøtte til studerende med nedsat hørelse

Som studiestøttelærer for studerende med nedsat hørelse er det først og fremmest vigtigt at vide, at det er meget individuelt, hvad den studerende har brug for. 

I den pdf-flyer, du kan downloade her på siden, kan du få viden om, hvorfor studerende med nedsat hørelse kan have behov for studiestøttetimer - og hvordan det kan give mening at organisere disse timer.

Herunder får du en række idéer til studietimernes indhold, som du kan tale med den studerende om, så I sammen finder frem til, hvordan timerne dækker de væsentligste behov.  

 • Aftal, at den studerendes hørekonsulent deltager i én af de første studiestøttetimer. Hørekonsulenten kan forklare den studerendes høretab, samt hvilke særlige udfordringer, som studiestøttetimerne skal støtte op om. Hørekonsulenten bevilges gennem SPS-ordningen. Er der ikke allerede en bevilling, kan den søges, også selvom skoleåret er i gang.
 • Forberedelse af undervisning/undervisningsforløb.
 • Udvikling og anvendelse af kompenserende strategier, som den studerende kan anvende i undervisningen.
 • Opfølgning på undervisning: emner/ord/debatter på holdet som den studerende ikke har hørt/forstået, få rettet misforståelser/fejlhøringer, overblik over gennemgået stof.
 • Som opfølgning på fag med 'praktiske øvelser' (fx idræt, fysik og værkstedsundervisning på erhvervsuddannelser) er det relevant at gennemgå det teoretiske ift. praktisk udførte arbejdsopgaver.
 • Hjælp til at den studerende får fagligt overblik/struktur.
 • Gennemgå videoer/lydfiler fra undervisningen sammen – de kan være meget svære at høre/opfatte for studerende med høretab.
 • Overblik og hjælp til strukturering og prioritering af lektier/hjemmearbejde.
 • Opgaver/afleveringer: Gennemgå/tydeliggør krav til opbygning og indhold, samt hjælp til tidsplanlægning
 • Eksamen: gennemgå/tydeliggør tidsplan, krav og indhold, få lavet realistisk læse/skriveplan
 • Træn udtale: For studerende med især større høretab, kan det være vanskeligt at høre, hvordan nye fagudtryk udtales. Det er nemmere at lære i ro med en studiestøttelærer, med mulighed for gentagelser, uden at medstuderende lytter med. For nogle kan lydskrift være en hjælp og/eller at give eksempler på andre kendte ord hvor samme udtale anvendes.

  OBS: nogle ord kan være umulige at lære at udtale korrekt grundet graden af høretab – her skal fokus i stedet være på at få lært kompenserende strategier i undervisning og eksamen, eksempelvis at supplere den mangelfulde udtale med en forklaring på ordets betydning, pege på ordet i en tekst og/eller få tegnsprogstolk til at stemmetolke.
 • Hjælpe med at kontakte undervisere, for f.eks. at få rykket en aflevering eller ændre på noget i den pågældende lærers måde at undervise på.
 • Hjælpe med at få indgivet ansøgning om eksamensdispensationer, få overblik over tolkebestillinger i forhold til skema.
   

Særligt vedrørende sprogfag

 • Studerende med høretab kan have særlige vanskeligheder ved at lære fremmedsprog, fordi det er vanskeligt at høre hvordan ordene udtales af andre – og dermed hvordan man selv skal udtale og stave ordene. Derfor er der mulighed for på ungdomsuddannelser, hvor sprogfag er obligatoriske, at ansøge om studiestøttetimer særligt med fokus på hjælp til sprogfag.
 • Der vil nok typisk være størst behov for at træne udtale, men der kan også være behov for støtte til læsning af fremmedsprog.
 • Aftal at den studerendes hørekonsulent deltager i én af de første studiestøttetimer i sprogfag. Hørekonsulenten kan forklare den studerendes høretab, samt hvilke særlige udfordringer det giver for fremmedsprogsindlæringen. Hørekonsulenten bevilges gennem SPS-ordningen – er der ikke allerede en bevilling, kan den søges, også selvom skoleåret er i gang.
 • Der kan være behov for at gennemgå lydfiler/videoer anvendt i undervisningen og opgaver, da disse kan være endnu sværere at høre/forstå end videoer/lydfiler med dansk tale.
 • Ift. udtaletræning: Den studerende vil typisk ikke sige ret meget i fremmedsprogsundervisningen, fordi de ved at deres udtale kan afvige meget fra de medstuderendes. Det er derfor en stor hjælp at kunne træne udtalen i et trygt og roligt rum med en studiestøttelærer.
 • Selvom I sidder tæt sammen vil den studerende måske ikke kunne høre din udtale af ordet/endelser – eller sin egen udtale. Så det er godt at supplere det med:

  - At den studerende kan mundaflæse dig (men ikke alle lyde kan mundaflæses)

  - At se på noget skriftligt samtidig.

  - For nogle kan lydskrift være en hjælp og/eller at give eksempler på danske/kendte ord hvor samme udtale anvendes.

  OBS! Korrekt udtale af fremmedsprog, eller det i det hele taget at lære fremmedsprog, kan være umuligt/meget svært typisk ved større høretab – her skal fokus i stedet være på at få lært kompenserende strategier i undervisning og eksamen, eksempelvis at supplere den mangelfulde udtale med en forklaring på ordets betydning, pege på ordet i en tekst og/eller få tegnsprogstolk til at stemmetolke. I nogle tilfælde vil det være relevant at ansøge om dispensation/ændring eksamener i fremmedsprog.