Vejledningsforløb for ledige og udsatte døve

Målgruppe 
Castberggård Job- og Udviklingscenter tilbyder vejledningsforløb til døve ledige, som enten er på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge og sygedagpenge eller på ledighedsydelse.

Opstart og varighed
Løbende optag og en varighed af 4 uger og op til et år. Deltageren kommer her en fast hverdag i ugen og til relevante temadage på øvrige dage. 

Indhold
Vejledningsforløb er et individuelt forløb, som bliver tilrettelagt efter den enkeltes forudsætninger. Der arbejdes målrettet med at finde relevant praktiksted, uddannelsesretning eller arbejde. Kommunen får altid en handleplan, og der afholdes opfølgningssamtaler samt afslutningsmøde. 

Metode
Samtaler, coaching, test og støtte i at forstå egen værdi. 

Castberggårds kompetencer
En baggrund indenfor undervisning, socialfagligt arbejde og tolkning. Castberggård er garant for et højt tegnsprogsniveau og et solidt kendskab til de døves præmisser. Vi benytter os også af eksterne undervisere.

Pris
Efter aftale