Tilbage

Høretab og støjskader udbredt blandt flygtninge

En stor del af de flygtninge, der sidder på skolebænken i landets sprogcentre for at lære dansk, kan være udfordrede af ubehandlede høretab og støjskader. Det viser et nyt pilotprojekt, som blev præsenteret på et seminar om flygtninge med skjulte handicaps i Aarhus den 6. juni 2018.

 

I pilotprojektet fik i alt 77 flygtninge, primært fra Syrien, testet hørelsen på Lærdansk sprogcentre i Odense og Glamsbjerg på Fyn. 16 procent af de testede havde et behandlingskrævende dobbeltsidet høretab over 25 dB HL, mens 42 procent havde stærke indikationer på støjskader. Det er høje tal, når man ser på gennemsnitsalderen hos de testede, som kun er på 34 år. En alder, hvor få normalt har støjskader og høretab. 

 

Særligt støjskader kan give problemer. For mens et høretab kan behandles med høreapparater, forholder det sig mere komplekst med støjskader - og en støjskade kan give store udfordringer, hvis man skal lære et nyt sprog, forklarer en af pilotprojektets to testansvarlige, hørekonsulent Joakim Fruerlund fra Castberggård Job- og Udviklingscenter.  

 

- En støjskade kendetegnes ved, at hørekurven falder markant i en v-form lige omkring 4-6 kHz, hvor en del af vores talelyde ligger. Derfor kan mange ordlyde få en anden betydning eller lyde anderledes end for normalthørende, hvilket kan vanskeliggøre gengivelsen i udtalen. Det gør det selvfølgelig meget svært at lære et nyt sprog - særligt, hvis det er så forskellige sprog som dansk og arabisk, siger hørekonsulent Joakim Fruerlund. 

 

Ingen havde modtaget behandling 
Selv om der er tale om et pilotprojekt, som skal undersøges nærmere, viser det klart, at der er store udfordringer på området. Den viden, der er kommet ud af pilotprojektet, kan sprogcentrene, ifølge Joakim Fruerlund, bruge til at være opmærksomme på, at der kan være problemer med hørelsen, selv om det ikke er synligt. For det kan være svært for underviserne selv at vurdere, hvornår der er tale om normale sproglige udfordringer og hvornår det er et høretab, der ligger til grund for vanskelighederne. 

 

- De fleste, vi testede, havde ikke tidligere fået testet hørelsen og ingen havde modtaget behandling. Så først og fremmest vil det være en god idé at foretage hørescreeninger på sprogcentrene. Hvis nogle kursister har høreproblemer, kan man så tage forskellige forholdsregler, siger hørekonsulent Joakim Fruerlund fra Castberggård Job- og Udviklingscenter. 

 

Seminar om flygtninge med skjulte handicaps
Castberggård Job- og Udviklingscenter, der arbejder med jobskaffelse og jobfastholdelse for døve og personer med høretab, har gennemført det nye pilotprojekt i samarbejde med Integrationsnet, en del af Dansk Flygtningehjælp. De to samarbejdspartnere er onsdag den 6. juni værter for et seminar i Aarhus med særligt fokus på flygtninge med skjulte handicaps som nedsat syn eller hørelse. 

 

- Alt for mange flygtninge går rundt med nogle barrierer, der gør at sprogindlæring og dermed integration til det danske samfund bliver vanskelig, siger leder af Castberggård Job- og Udviklingscenter, Holger Jensen.  

 

Derfor ønsker Integrationsnet og Castberggård Job- og Udviklingscenter at kaste lys over de skjulte udfordringer. Det arbejde er skudt i gang med pilotprojektet - og resultaterne derfra er opsigtsvækkende, mener Holger Jensen. 

 

 - De nye tal understreger behovet for helhedsorienterede undersøgelser af flygtninge, der har indlæringsbesvær i sprogskolerne, siger Castberggårds Job- og Udviklingscenterleder. 

I pilotprojektet blev alle testpersoner med høretab anbefalet at tage kontakt til en ørelæge for nærmere udredning. 


Drop image here or click to upload

Drop image here or click to upload