Tilbage

Studievejleder: Jeg er opmærksom på abnorm træthed

Hvert skoleår har studievejleder Tina Hvolbøl på Herning Gymnasium vejlederansvar for ca. 250 elever. Meget få af dem er udfordret af et høretab, og det gør det ekstra svært at spotte netop disse elever. Derfor har projekt Verdensmester i Høretab talt med Tina Hvolbøl om, hvad hun er opmærksom på - både i forhold til at opdage elever med høretab og støtte dem i deres hverdag.

 

- At der kan være et høretab, er jo ikke noget, der ligger ret langt fremme som forklaring på, at der er noget, der er svært, for vi ser så mange forskellige problematikker. Og jeg har for eksempel flere kontakter til Center for Selvmordsforebyggelse end jeg har til Center for Kommunikation, som er vores samarbejdspartner i forhold til elever med høretab, forklarer Tina Hvolbøl.

 

For seks år siden mødte Tina Hvolbøl for første gang en elev med høretab, og siden da har hun fået mere praktisk erfaring i mødet med denne gruppe elever.

 

- Det, jeg har lært, af både eleverne selv og hørekonsulent Birte Clement fra Center for Kommunikation er særligt to ting: For det første løser høreapparater ikke i sig selv alle elevens problemer i forhold til hørelsen. For det andet oplever mange elever med høretab en abnorm træthed, fordi de skal bruge så meget energi på at lytte.

 

Det med den udmattende træthed, minder Tina Hvolbøl sig selv om ved at huske tilbage på dengang hun som 25-årig opholdt sig i Frankrig uden at kunne tale sproget.

 

- Jeg kan huske fornemmelsen af at være på hele tiden og være bevidst om, at jeg altid missede noget, fordi jeg ikke kunne følge med i det hele. Det var udmattende, og det minder jeg mig selv om, når jeg lytter til elever, der beskriver en abnorm træthed. Især, hvis de også bruger høreapparat.

 

Tilbageholdenhed gør det svært

Tina Hvolbøl er opmærksom og velinformeret. Alligevel kan det også være svært for hende at få øje på, at det er høretabet, der truer med at spænde ben for elevens faglige og sociale trivsel.

 

- Nogle af eleverne kan være meget tilbageholdende omkring deres høretab, og faktisk synes jeg nogle gange, det er for sent, at både eleven og jeg siger ’hov, gad vide hvilken rolle høretabet spiller i det her’.

 

Nogle gange bliver Tina Hvolbøl først gjort bekendt med høretabet, når en elev søger om særlige prøvevilkår. Men der findes også elever, der selv tager teten fra start i forhold til åbenhed og italesættelse af behov.

 

Hørefaglig assistance, information og samtaler

Når Tina Hvolbøl er blevet bekendt med, at en elev har et høretab, følger hun altid en bestemt fremgangsmåde. Her er første step at tage fat i hørekonsulent Birte Clement fra Center for Kommunikation, som efterfølgende kommer hen på gymnasiet og taler med eleven om de høremæssige udfordringer, strategier og relevante hjælpemidler.

 

Herefter handler det for Tina Hvolbøls vedkommende om at informere de aktuelle lærere om elevens særlige behov. Tit er der også en del praktik i forhold til installering af høreteknik og ændring af lokaler, fordi nogle rum bare er uegnede til elever med høretab. Samtidig har Tina Hvolbøl gennem hele processen samtaler med eleven om, hvordan høretabet skal håndteres i forhold til klassekammeraterne.

 

- Det er jo et dilemma, det der med at skille sig ud, når man er ung. Man vil ikke være anderledes, men det er anstrengende at skjule noget, og man går glip af de andres omsorg og varme. Nogle gange må klassekammeraterne ikke vide det i 1.G, men måske i slutningen af 2.G, når tingene er faldet mere på plads. Derfor er vi også nødt til at snakke om, hvordan man for eksempel får bedt om den plads, man har brug for i klassen, hvis de andre ikke må vide hvorfor, forklarer Tina Hvolbøl.

 

Hun ved efterhånden en del om høretab og de udfordringer, der følger med. Men der er alligevel en ting, der ærgrer hende.

 

- Jeg ville godt have vidst det noget før. Særligt det om trætheden. Det kunne jeg selvfølgelig bare have opsøgt, men det drejer sig om så forholdsvis få elever i forhold til de ca. 250 elever, jeg hvert år har vejlederansvar for. Nu er jeg mere opmærksom – også på de elever, der går i 3.G og snart er på vej videre. For det er så vigtigt, at de får al den viden om deres høretab, de kan få, mens de er her. For når de går ud herfra, så er de på egen hånd.

 

 

 

 

Fakta: 2 gode råd

1. Hav øjne og ører åbne og husk, at hvis elever taler om voldsom træthed og udmattelse er det ikke nødvendigvis, fordi de har set youtube hele natten. Træthed kan være en væsentlig markør i forhold til høretab!

 

2. Hjælp elever med høretab med at få det fortalt i klassen. Det er anstrengende at skulle skjule noget og man går glip af de andres omsorg og varme. Det kan være svært for eleverne at stille sig frem med deres udfordringer, men som regel kan man snakke sig frem til, at de i hvert fald fortæller lidt.

 


Drop image here or click to upload

Drop image here or click to upload